Qatar ilə yük daşımalarıŞirkətimiz AAWilli MMC ekspeditor şirkəti olaraq müxtəlif malların dəmir yolu ilə nəql edilməsi ilə bağlı tam xidmət göstərir.
Yükün xüsusiyyətlərindən asılı olaraq universal və xüsusi dəmir yolu vagonlarini xüsusi yüklərin yüklənməsi üçün nəzərdə tutulub.
Xüsusi bir mal növünün daşınması üçün nəzərdə tutulan vaqonlarla, Beynəlxalq dəmiryolu nəqliyyatı sahəsində yığılmış təcrübə müştərilərimizə təhlükəli, həcmli, modullu və konteyner dəmiryolu nəqliyyatı daxil olmaqla, dəmir yolu nəqliyyatı üçün bütün mövcud variantları təklif etməyə bizə imkan verir.

Dəmir yolu nəqliyyatının təşkili prosessi aşağıdakı mərhələləri əhatə edir:
• zəruri göndərmə sənədlərini hazırlamaq,
• yükü hazırlamaq,
• yükün yükləməyin təşkili,
• yükü hazırlamaq ve yükləmək,
• yükün yerləşdirilməsini və marşrutu idarə etməyi,
• yükləmə yerlərinə və ya boşaltma yerlərinə vagonların vaxtında verilməsi ,
• gömrük prosedurları,
• təyinatli malların çatdırılması.
Bir ölkədən o biri olkəyə və beynəlxalq səviyyədə, istənilən məsafədə, kiçik və böyük həcmdə sürətli və yüksək keyfiyyətli dəmir yolu nəqlini həyata keçiririk.

© 2022 AAWILLI LLC